Z tolerancją nam do twarzy – rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu dla nauczycieli

We wrześniu wspólnie z Anną Konarzewską, autorką bloga Być nauczycielem…, otworzyłyśmy Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli pod hasłem „Z tolerancją nam do twarzy”. Konkurs polegał na stworzeniu autorskiego pomysłu na zajęcia wychowawcze o tematyce szeroko pojętej tolerancji. Przygotowaną przez siebie lekcję należało przeprowadzić w swojej szkole, aby efekty pracy przedstawić w sprawozdaniu.

Dziękujemy za wszystkie przesłane scenariusze i pomysły na lekcje. Wybór nie był prosty. Mamy wspaniałych nauczycieli w Polsce. Postanowiłyśmy wyróżnić dwa konspekty. Uwaga, uwaga… To zwycięzcy:

* Marika Szmaj ze Szkoły Podstawowej w Masanowie 

oraz

* Krzysztof Grala z IV LO im. Marii Skłodowskiej- Curie w Chorzowie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim nauczycielom odwagi i kreatywności.

Główną nagrodą jest publikacja wyróżnionych pomysłów na blogach „Być nauczycielem” oraz „Frau Buda”. Nagrody książkowe wyślemy pocztą.

Dziś zaprezentujemy konspekt pani Mariki, a za tydzień zamieścimy na blogach scenariusz pana Krzysztofa.

Anna Konarzewska i Magdalena Buda


  Temat: Z tolerancją nam do twarzy…

 1. Cele ogólne:

– uwrażliwienie na problem tolerancji,

– wyrabianie poczucia empatii,

– zrozumienie, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem, tylko przeszkodą w dążeniu do celu i realizacji marzeń,

– wczucie się w sytuację osób niepełnosprawnych.

 1. Cele szczegółowe:

– wie, czym jest tolerancja,

– potrafi rozróżnić zachowania społecznie akceptowalne oraz te, których akceptować nie należy,

– rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych,

– wie, że osoby niepełnosprawną, mogą spełniać się tak samo jak osoby zdrowe,

– potrafi okazać empatię.

 1. Metody pracy:

– burza mózgów,

– pokazowa,

– praktycznego działania.

 1. Formy pracy

– indywidualna,

– grupowa.

 1. Środki dydaktyczne:

– zdjęcia i krótkie opisy sławnych osób niepełnosprawnych wraz z opisami ( Lionel Messi – autyzm – piłkarz, Oscar Pistorius – biegacz bez nóg, Jan Mela – stracił lewe podudzie i prawe przedramię – podróżnik, Amy Purdy – nie ma nóg – jeździ na snowboardzie, brała udział w „Tańcu z gwiazdami, Winnie Harlow – modelka – choruje na bielactwo, Stephen Hawking – geniusz nauki – całkowicie sparaliżowany, Ludwig van Bethowen – kompozytor – nie słyszał).

– fragment filmiku z eksperymentem Clarka

– krzesło,

– kartki papieru,

– ołówki.

– Test: Czy jestem osobą tolerancyjną.

 1. Małżeństwa powinny dobierać się według zasady podobieństwa, rasy, wyznania, lub warstwy społecznej.
 2. Niskie czoło świadczy o miernej inteligencji.
 3. W ramach jednego państwa powinni żyć ludzie jednej narodowości.
 4. Za zabójstwo należy karać śmiercią.
 5. Blondynki są delikatniejsze od brunetek.
 6. Kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni.
 7. Chłopi są uparci.
 8. Wszyscy Cyganie kradną.
 9. Rosjanie to jedna wielka mafia.
 10. Szkoci są skąpi.
 11. Francuzi to lekkoduchy.
 12. Włosi lubią śpiewać i tańczyć.

 

 1. Przebieg zajęć:

Powitanie. Wprowadzenie do tematu. Nauczyciel pyta uczniów, czy są tolerancyjni. Czym jest tolerancja? Jakie zachowania i postaw są akceptowalne. Przykład:, co zrobić w sytuacji, gdy pijany kierowca chce jechać samochodem, co w sytuacji, gdy, ktoś nie chce śpiewać kolęd z powodu innego wyznania, itp. Dyskusja, czy takie zachowania należy akceptować, co robić w w/w sytuacjach.

Nauczyciel podaje kilka przykładów –  stereotypów, np. Cyganie kradną. Uczniowie sami dochodzą do tego, że zdania wypowiedziane przez nauczyciela są stereotypami. Prezentacja filmiku z eksperymentem Clarka, omówienie.

Nauczyciel prezentuje uczniom pustą białą kartkę, uczniowie mają sobie wyobrazić, że jest to nowy uczeń. Sami wymyślają dla niego imię oraz rodzaj niepełnosprawności. Tworzą historyjkę, w której uczeń nie jest akceptowany przez klasę, wymieniają negatywne komentarze pod jego adresem. Przy każdym negatywnym zdaniu, nauczyciel coraz bardziej zgniata kartkę. W końcowej części historii uczeń znajduje przyjaciela i znów jest szczęśliwy. Nauczyciel rozwija kartkę. Zadaję pytanie- czy po całej historii uczeń (kartka) jest taki sam? Wyciągnięcie wniosków, że każde negatywne zdarzenie, przejaw braku tolerancji, nawet pomimo szczęśliwego zakończenia zostawia ślad na zawsze.

Każdy uczeń dostaje zdjęcie i krótką notkę z życiorysu sławnej osoby niepełnosprawnej, po zapoznaniu się z materiałem, prezentuje grupie swoje zdjęcie i opis. Dyskusja na temat, tego, że żaden rodzaj niepełnosprawności nie wyklucza realizacji swoich marzeń.

Nauczyciel stawia na środku sali krzesło, uczniowie kolejno podchodzą do krzesła, siadają przed nim i próbują na nie usiąść bez użycia siły nóg. Omówienie odczuć uczniów.

Uczniowie dostają kartki i ołówki ich zadaniem jest narysować rysunek bez użycia rąk, po skończonej pracy uczniowie prezentują grupie swoje rysunki i mówią, co miały przedstawiać.

Przeprowadzenie testu na tolerancji, krótkie omówienie, wybranych pytań.(test zamieszczono wyżej – w pozycji: środki dydaktyczne).

Nauczyciel rysuje koło na tablicy we wnętrz wpisuje „dobra klasa”, uczniowie wymieniają wartości, jakie chcieliby, aby były w ich klasie. Nauczyciel hasała uczniów zapisuje w postaci promieni wokół koła. Nauczyciel zwraca uwagę, aby tymi zasadami kierowali się w klasie, ale także w kontaktach z innym osobami.

Na zakończenie każdy uczeń pisze list do kolegi, który spotyka się w szkole z szykanami i brakiem tolerancji.

Po zebraniu prac nauczyciel dziękuje uczniom za zajęcia i krótko podsumowuje omawiany temat.

autorka: Marika Szmaj

Reklamy

Zachowanie jakie jest … każdy widzi.

Pierwszy miesiąc nauki za nami. Może jesteśmy już po wycieczkach lub wyjściach z klasą, z których wyciągamy pewnie podobne wnioski.

A gdy jesteśmy wychowawcami nowej grupy to w pewnych obszarach może być nam szczególnie trudno. Trzeba się nowych uczniów nauczyć, poznać ich potrzeby, zwyczaje, zachowania w grupie, to jak wchodzą w relacje, jak wpływają na siebie nawzajem.

Na początku roku trzeba też na nowo wdrożyć się do przestrzegania pewnych zasad, które w grupie są niezmiernie przydatne. Niektóre dzieci muszą się tych zasad nauczyć i są dopiero na początku drogi.

Dlatego przygotowałam dla moich uczniów prezentację,  którą się z Wami dzielę. Dla mnie stała się  idealnym narzędziem do rozmowy na godzinie wychowawczej na temat zachowania w szkole i poza nią.  Jednak ostrzegam to nie jest po prostu zbiór zasad, to jest…… sami się przekonacie , a ja puszczam do Was i do moich uczniów oczko.

Prezentacja PP:

Zachowanie jakie jest …

Niektóre slajdy z prezenacji:

itp …

Pozdrawiam kolorowo i jesiennie.

Frau Buda

Z tolerancją nam do twarzy – Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli

Wspólnie z blogerką, Anną Konarzewską (https://bycnauczycielem.blogspot.com) postanowiłyśmy połączyć siły i ogłosić Ogólnopolski Konkurs dla Nauczycieli „Z tolerancją nam do twarzy”.

Obserwując społeczność, środowiska szkolne, relacje międzyludzkie stwierdziłyśmy, że jest to temat wart uwagi. Wychowawcy w rozmowach, w wiadomościach prywatnych, komentarzach na blogu podkreślali wielokrotnie, że ten temat nie ulega przedawnieniu, że o tolerancji trzeba stale mówić i wprowadzać tę tematykę od I etapu edukacyjnego. Bardzo ważne jest kontynuowanie tej problematyki w kolejnych etapach edukacyjnych, stąd pomysł, żeby konkurs obejmował cały system szkolny, ponieważ o postawie tolerancji nie można zapomnieć. Obowiązkiem nauczycieli jest kształtowanie właściwych zachowań, obalanie stereotypów o odmienności innych kultur, dysfunkcji, niepełnosprawności, płci, czy orientacji seksualnej.

Zapraszam do udziału w konkursie!

 

REGULAMIN KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO DLA NAUCZYCIELI

„Z TOLERANCJĄ NAM DO TWARZY!”

NA SCENARIUSZ LEKCJI O TOLERANCJI

2018/2019

§1

Organizatorkami konkursu są nauczycielki i liderki Gdańskiego Projektu Edukacyjnego „Kreatywna Pedagogika”: Anna Konarzewska- blogerka „Być nauczycielem…” oraz Magdalena Buda- blogerka „Frau Buda”.

§2

Przedmiotem konkursu jest utworzenie własnego, oryginalnego scenariusza lekcji wychowawczej o tolerancji (w szerokim znaczeniu tego słowa).

§3

Celem konkursu jest promowanie postaw otwartych i tolerancyjnych wobec drugiego człowieka, życzliwości, asertywności w relacjach międzyludzkich oraz kreatywności polskich nauczycieli w zakresie realizacji tego tematu.

§4

Konkurs przeznaczony jest dla nauczycieli z wszystkich IV etapów edukacyjnych z całej Polski.

§5

Autorzy scenariuszy deklarują, że nie naruszają praw osób trzecich i scenariusz jest ich oryginalnym dziełem. Zgłoszony do konkursu scenariusz nie może być nigdzie wcześniej publikowany.

§6

Stworzony scenariusz lekcji musi zostać przez autora/autorów zrealizowany podczas lekcji wychowawczej w swojej szkole. Sprawozdanie z przeprowadzonej lekcji musi zostać  dołączone do scenariusza i opatrzone pieczątką dyrektora szkoły z dopiskiem: „Lekcja została zrealizowana”.

§7

Scenariusze lekcji oraz sprawozdania należy przesyłać do 31 grudnia 2018 roku na oba adresy e-mail w wersji elektronicznej w formie dokumentu Word: bycnauczycielem@wp.pl oraz magdalena.buda@wp.pl

Z dopiskiem: Konkurs „Z tolerancją nam do twarzy!”

§8

Scenariusz prosimy czytelnie podpisać i koniecznie podać na dole strony nazwę szkoły, w której Państwo pracują oraz adres placówki.

§9

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 stycznia. Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o wynikach. Wyniki zostaną również ogłoszone na blogach „Być nauczycielem” oraz „Frau Buda”.

§10

W każdym z czterech poziomów edukacyjnych wyłonimy zwycięzców. Nagrodą główną jest publikacja zwycięskich scenariuszy na blogach: „Być nauczycielem…” oraz „Frau Buda” oraz nagrody książkowe.

§11

Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego konkursu.

                                                                                 Anna Konarzewska i Magdalena Buda

Na powitanie, na pożegnanie

Na powitanie, na pożegnanie – czyli na nową drogę.

Właśnie taką drogą poprowadziło mnie życie. Z tej okazji zrobiłam coś, żeby powiedzieć „Do widzenia” „Do zobaczenia”. Jednak to „coś” idealnie nadaje się również na „Dzień dobry”. Jest to zbiór cytatów, które wpadły mi w ucho. Sprawią, że człowiek się uśmiechnie albo zastanowi nad znalezioną tu mądrością. Wszystko zamknięte w pudełku od zapałek, co w moim przypadku nie jest żadnym zaskoczeniem. Koszt minimalny. Czas poświęcony bezcenny, bo robiąc te pudełka, pomyślimy ciepło o ich odbiorcach, a przecież o to chodzi.

Cytaty – do druku

Do niektórych pudełeczek dołączyłam jeszcze coś słodkiego.

Witam w nowym roku szkolnym!

… na wywiadówkę – część III – „Quiz na najbardziej zorientowanego rodzica”

Prawie dwumiesięczna przerwa … najmocniej przepraszam, ale jakoś tak mniej więcej wyglądałam. Mam nadzieję, że do końca roku szkolnego rozruszam jeszcze i się, i Was.

 

 

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Już niedługo  wywiadówki, a dla nauczycieli, którzy oddają swoje klasy  mam propozycję na nietypowe ostatnie zebranie z rodzicami. Taką wywiadówkę, a raczej ostatnie spotkanie przeprowadziłam 2 lata temu i uważam (skromnie), że wypadła rewelacyjnie. Wszyscy byli zadowoleni – rodzice, dzieci i wychowawca. Spotkanie to składało się z paru elementów, jednak dzisiaj chciałabym przedstawić jeden, ponieważ do niego należy się wcześniej przygotować, a zabawa jest przy tym „pierwsza klasa”.

Postanowiliśmy przygotować: Quiz na najbardziej zorientowanego rodzica.

Na godzinie wychowawczej układaliśmy wspólnie pytania i przygotowywaliśmy na bieżąco prezentacje PP. Podam Wam przykładowe pytania, które ułożyliśmy. Oczywiście nie będą one pasować do Waszej klasy, dadzą jednak obraz tego na czym taki quiz polega.

 1. Kogo nazywamy „Ale”
 2. Kto siedzi z Martyną.
 3. Jaki chłopak lubi Julkę.
 4. Ile jest osób w klasie.
 5. Kto mieszka najdalej od szkoły?
 6. Kto to jest Orbi?
 7. Kto ma największy nr buta?
 8. Kto jest najwyższy?
 9. Kto jest najniższy?
 10. Kto jest w dzienniku pod nr 8?
 11. Kto jest najmłodszy w klasie?
 12. Kto jest najstarszy?
 13. Który z chłopców ma najdłuższe włosy?
 14. Kto jest najszybszy w klasie?
 15. Kto jest najsilniejszy – wymień 2 osoby?
 16. Ile w tym roku szkolnym mieliśmy projektów z wychowawcą?
 17. Wymień 3 rodziców z trójki klasowej?
 18. Kto najlepiej gra w „nogę”? (wymień 3 osoby)
 19. Kto chodzi do szkoły muzycznej lub na indywidualne zajęcia z instrumentu? –
 20. Kto najładniej rysuje? wymień 3 osoby
 21. Ile jest dziewczynek w klasie?
 22. Ilu jest chłopców w klasie?
 23. Kto siedzi z Basią?
 24. Kto jest najlepszy z mitologii?
 25. Kto ma najwięcej rzeczy z czaszkami?
 26. Jaki chłopak w klasie najczęściej nosi koszule?
 27. Kto skacze najdalej z całej klasy?
 28. Kto się najczęściej buja na krześle?
 29. Podaj imiona prowadzących?

Warto pamiętać podczas przygotowania quizu, żeby tak układać pytania, aby każde dziecko z klasy pojawiło się przynajmniej raz.

Podczas spotkania podzieliliśmy rodziców na grupy 4 –  osobowe, dwoje uczniów prowadziło quiz, rodzice zapisywali odpowiedzi. Grupa rodziców, która wygrała dostała od dzieci nagrody. Niby proste, ale angażuje wszystkich. Pokazuje, że taka klasa żyje swoim i to bardzo bogatym życiem. To, co uczniom i wychowawcy wydaje się oczywiste, dla rodziców może być „czarną magią”. Oni znają dobrze swoje dzieci ale przecież o szkolnym życiu wiedzą tyle im ich pociechy opowiedzą.

Polecam ten pomysł wszystkim wychowawcom, nie tylko na koniec  jako formę podsumowania wspólnie spędzonych  lat, ale także w ciągu roku jako sposób na  budowanie dobrych relacji między rodzicami. Taki quiz pokaże im, że szkoła to bardzo złożony „organizm” pełen różnorodności, indywidualności, pragnień, nadziei, planów …

Pozdrawiam wiosennie, majowo i już w całości.

Frau Buda